chương trình khuyến mãi đặc biệt

“BẢO VỆ THỜI @”

GIẢI PHÁP AN NINH THÔNG MINH

Theo dõi, giám sát các mối nguy hại an ninh tiềm tàng: phát hiện có đối tượng chuyển động trong khu vực, mở cửa hoặc leo qua hàng rào...

Chủ động gửi cảnh báo về Smartphone người dùng nếu phát hiện sự cố, đồng thời kích hoạt loa báo động (cho phép cài đặt tắt/mở báo động)

Liên kết với các thiết bị thông minh của VSMARTTEK như Công tắc thông minh để tạo các ngữ cảnh linh hoạt khác nhau

Phân quyền điều khiển và chia sẻ cho các thành viên trong nhà với các cấp độ điều khiển khác nhau

Kết nối trực tiếp vào mạng WiFi tại gia đình. Tự động chuyển mạng sang mạng dự phòng (do người dùng thiết lập) khi mất Internet

Lưu trữ nhật ký sử dụng

Chụp hình khi có sự cố và cho phép người dùng quan sát Camera trực tiếp trên ứng dụng VSMARTTEK SMARTHOME *

Miễn phí lắp đặt, Bảo hành 2 năm

DANH SÁCH GÓI GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ
STT
Tên gói sản phẩm
Thiết bị
Đơn giá Gốc
Đơn giá KM
Hình ảnh
1 Gói giám sát 1 cửa * - 01 Gateway
- 01 Cảm biến chuyển động
- 01 Cảm biến cửa
6 600 000 3 470 000 **
2 Gói giám sát 2 cửa * - 01 Gateway
- 01 Cảm biến chuyển động
- 02 Cảm biến cửa
8 390 000 4 990 000 **
3 Công tắc thông minh - Công tắc thông minh 1 kênh 2 100 000 1 680 000
- Công tắc thông minh 2 kênh 2 200 000 1 760 000
- Công tắc thông minh 3 kênh 2 250 000 1 800 000
Tên gói sản phẩm
Thiết bị
Đơn giá KM
Gói giám sát 1 cửa * - 01 Gateway
- 01 Cảm biến chuyển động
- 01 Cảm biến cửa
3 470 000 **
Gói giám sát 2 cửa * - 01 Gateway
- 01 Cảm biến chuyển động
- 02 Cảm biến cửa
4 990 000 **
Công tắc thông minh - Công tắc thông minh 1 kênh 1 680 000
- Công tắc thông minh 2 kênh 1 760 000
- Công tắc thông minh 3 kênh 1 800 000

* Ứng dụng VSMARTTEK SMARTHOME trên Smartphone hỗ trợ xem camera trực tiếp với dòng sản phẩm Camera có chuẩn kết nối RTSP.

** Công ty VSMARTTEK hỗ trợ vật tư phụ lắp đặt bao gồm 10m dây điện và phích cắm.