“VỪNG ƠI MỞ CỬA”

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Giảm giá 20% tất cả các gói giải pháp và thiết bị

Miễn phí lắp đặt 100%

Bảo hành 2 năm

Mở /đóng cửa mọi lúc mọi nơi với sự quan sát trực tiếp từ camera trên cùng 1 app qua smartphone

Tăng cường thêm lớp khóa điện tử bảo vệ cửa an toàn hơn

Phân quyền điều khiển cho phép chia sẻ cho nhiều người trong gia đình với các cấp điều khiển khác nhau

Mở cửa tiện ích (đóng mở 2/3 cửa)

Luôn chủ động gửi cảnh báo trạng thái thay đổi kịp thời cho chủ nhà và kích hoạt loa báo động

Lưu trữ lịch sử hoạt động

Kết nối các thiết bị khác của VSMARTTEK để lập trình ngữ cảnh

Tự động chuyển kết nối sang mạng dự phòng khi mất Internet

Lắp đặt dễ dàng, không ảnh hưởng đến các thiết bị hiện hữu

Tính năng mở cửa khẩn cấp

Bảo hành 24 tháng, đổi thiết bị mới khi có lỗi kỹ thuật do sản xuất

Danh sách gói giải pháp và thiết bị
STT
Tên gói sản phẩm
Thiết bị
Đơn giá VND
Hình ảnh
1 VSD-BS
Basic Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn 2 680 000
2 VSD-MS
Medium Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
+ Phát hiện đóng/mở cửa pano
+ Báo động tại chỗ
3 240 000
3 VSD-HS1
High Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa (pano + cửa cổng)
+ Tự động bật/tắt đèn
4 980 000
4 VSD-HS2
High Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
+ Phát hiện đóng/mở cửa pano
+ Báo động tại chỗ
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa cổng
+ Tự động bật/tắt đèn
5 850 000
5 VSD-SP1
SLIDING or PANO DOOR
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa
+ Tự động bật/tắt đèn
2 950 000
6 VSD-SP2
SLIDING or PANO DOOR
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa
+ Tự động bật/tắt đèn
+ Báo động tại chỗ
3 250 000
7 VS-Motion - Cảm biến chuyển động 2 310 000
8 VS-Touch3 - Công tắc 3 kênh 2 250 000
9 - Cảm biến cửa 280 000
10 - Loa báo động 280 000
Tên gói sản phẩm
Thiết bị
Đơn giá VND
VSD-BS
Basic Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn 2 680 000
VSD-MS
Medium Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
+ Phát hiện đóng/mở cửa pano
+ Báo động tại chỗ
3 240 000
VSD-HS1
High Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa (pano + cửa cổng)
+ Tự động bật/tắt đèn
4 980 000
VSD-HS2
High Security
- Bộ điều khiển cửa cuốn
+ Phát hiện đóng/mở cửa pano
+ Báo động tại chỗ
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa cổng
+ Tự động bật/tắt đèn
5 850 000
VSD-SP1
SLIDING or PANO DOOR
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa
+ Tự động bật/tắt đèn
2 950 000
VSD-SP2
SLIDING or PANO DOOR
- Bộ cảm biến chuyển động
+ Phát hiện có người
+ Phát hiện đóng/mở cửa
+ Tự động bật/tắt đèn
+ Báo động tại chỗ
3 250 000
VS-Motion - Cảm biến chuyển động 2 310 000
VS-Touch3 - Công tắc 3 kênh 2 250 000
- Cảm biến cửa 280 000
- Loa báo động 280 000

Phần mềm VSMARTTEK SMARTHOME trên Smartphone của VSMARTTEK hỗ trợ xem camera trực tiếp với dòng sản phẩm Camera KBVISION WiFi có chuẩn kết nối RTSP như: KX - 1301WN, KX - 3001WN, ...